İrtidad Eden Kadının Vakfı

İrtidâd eden kadının vakfı sahihtir. Çünkü, kadın, irtidâd. etme­sinden dolayı öldürülmez. Bahru'r-Râik'ta da böyledir.

Bir kimse, bir şeyi önce nesline, sonra da fakirlere karşı vakfeder, bilâhare de irtidâd ederse vakfı bâtıl olur.
Çünkü, bu vakfın fakirler tarafı, "sonu fakirlerin" demesi ile geçersiz olmuş ve bu vakıf, çocuklarına sadaka olmuş bulunur. Hâvî'de de böyledir. [10]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..