Deva Olan Şeyler

Deva olan şeyleri, vakfetmek sahih olmaz. Ancak, bu vakıf,, fakirler için olursa, caiz olur.

Fakirlere tâbi olarak, zenginler için de, bunların vakfedilmesi caiz olur. Mi*râcü'd-Dirâ|ye'de   de böyledir.
Nâtıfî: Mescidlerin tamiri için, bir mal vakfetmek caizdir. Ancak, köprü yapımında, yol-tamirinde, kabir kazımında; çeşme, kuyu gibi su işlerinde, kefen satın alımında, vakıf caiz olmaz." demişse de, fetvalar da, bunlara da "caizdir." denilmiştir. Fetâvâyi Kâdîhân'da da böyledir. [20]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..