Etrafında Yeri Bulunmayan, Hayvanların Su İçtiği Bir Pınar Veya Kuyunun Satın Alınması Sırasında Kay

Alış-veriş akdine konu olan şey, havyanların su içtiği ve etra­fında yeri bulunmayan bir pınar (kaynak) veya kuyu ise, senet şöyle yazılır:

Müşteri, satıcıdan şu yerde olan kuyuya veya kaynağı satın al­dı. Onun hududu şöyledir.

Onun çevresinin ve derinliğininde kaç arşın olduğu yazılır.

Kuyu da böyledir ve kuyu tuğla ile örülmüştür.

Senet şöyle de yazılabilir: Kuyuyu veya pınarı, etrafındaki şu kadar arşın yeri, (Her cihetinden şu kadar arşın olmak üzre) satın aldı.

Eğer suyunu da açıklarsa; şöyle der: "Suyu temizdir; tatlıdır; kokusu yoktur; tuzlu ve acı değildir."

Bu, güzel ve ihtiyatlı olur.
Pınarda veya kuyuda ola» su, satışta yazılmaz. Çünkü o mal değildir; nasıl olur da satılır. Zemyre'de de böyledir.[98]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..