Muhafaza İçin Vekil Tâyin Edilen Bir Kimseyi Müvekkilin İbra Etmesi İle İlgili Bir Yazışma Örneği

Filan şahıs, isteyerek şöyle ikrar eyledi: "Filanı, bütün yerle­rine, oraların imarma; mallarına, bütün harcamalarına; borçlarının ödenmesine; gelirini teslim almaya ve başka şeylere vekil tayin edip, yerine kâim ettikten sonra, onu vekâletten çıkarmak ve onun elinde olanların tamamını almak istese, bu durumda vekil, vekil olduğu gün­den itibaren, o güne kadar cereyan eden işleri sıhhatli bir şekilde he­sap eder. Ve vekil, elinde olanın tamamını eda eder. Bunları müvek­kiline vermekle beri olur ve bu müvekkilin o vekilde hiç bir hakkı kalmaz. Hiç bir yönden, da'vâ ve husumet hakkı da kalmaz. Vekil de bunlarm tamamını doğrular. İkisi de buna şahit edinirler ve yazı tamamlanır.
En doğrusunu Allah bilir. [155]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..