Vekâletin İbtâl Olmamasını Temin Eden Hususlarla İlgili Yazışma Örnekleri

Bir kimse, diğer bir şahsı vekil tâyin edip, vekil de bunu kabul eyledikden sonra; müvekkil, vekili vekâletten azlederse; bu vekil, bu durumda da müstakil vekâletle vasfolunan durumların tamamında vekildir.

Diğer bir cihetten de, şöyle yazılır: bu vekil, ne zaman müvek­kil tarafından reddedilirse, o, müstekil vekâletle vasfolunan durum­ların tamamında, onun vekilidir.
İki emr cem olur ve bunlar, birbirine vav ile atf olunursa; bu sahih olur. O zaman şöyle yazılır: "Gerçekten müvekkil, ne zaman vekili"azl ederse, o, diğer bir yönden yine vekildir, [157]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..