Vekilin, Vekâletten Azlolunmamasına Başka Bir Örnek

Bir kimse, belirli bir müddet ve belirli bir icâre için, bir başka­sını vekil kılarsa; onu şöyle yazar:
Filan, filanı (on iki ay, birbiri peşinde ve başlangıcı şu ay ol­mak üzere) tam bir sene, şu kadar dirheme, sahih bir icâre ile icarla-dığında, bu icarede fesad yoktur, kara veren, müste'cire, —karşılık olarak aldığı malı—satabilir. Bütün mallarda böyledir; akar olsun,di-ğer emlâk olsun, a'yan olsun, menkul olsun satışı caizdir. Müste'-cir, icâre müddetince ona malik olamaz. İcara veren şahıs, o belirli icarın tamamını alır. Müste'cir de, tamamını ona verir ve ondan berî olur. [158]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..