Bir Kimsenin, Huzurda Olmayan Bir Şahsı Vekil Tâyin Etmesi Hususunda Bir Yazışma Örneği

Filan, filanı, şu işe vekil tâyin ettiğinde, bunu yazıp, "kabul" yerine gelince şöyle yazar: Tevkil (- vekil etme) meclisinde bulun­mayan filan, —haber kendisine erişince, onu kabul ederse— vekil tâyin edildi; bu durumda vekâleti geçerlidir. Bu haber, o vekile ulaş­tığı zaman, vekâleti kabul ederse; ona şahitler yazılır. Onlar: "Filan (ya'ni vekil) isteyerek ikrar eyledi." derler. Bu yazının tarihi de yazılır.

Keza, "yazıda olan şeylerin tamamına vekil tayin edildi." diye yazılır.
Bu kabul yazısında, besmele'den sonra "vaktaki, filanın tayin eylediği tevkil haberi, kendisine ulaşınca; onun tamamını, caiz bir kabul ile, kabul eyledi ve filanın vekil eylediğ her şeye söylendiği ve vasfolunduğu gibi vekil oldu." Bu yazı, böylece tamam olur. [159]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..