Bir Kimsenin, Alacaklısını, Evini Satmaya Vekil Tayın Etmesi Hususunda Yazışma Örneği

Filan şahıs, şöyle ikrar eyledi: gerçekden filan şahsın, şu ka­dar dirhem alacağı vardır. Bu alacak şu müddete'kadar te'cillidir. Eğer bu malı mahallinde ve bu müddet içinde ödemez ise, (sonu üç gün üç gecedir.) şu yerdeki, şu hudutlu evi istediği bedele satmaya sahih bir vekâletle vekil edildi. Ne zaman —o borç, ona vasil olmadan— azledilirse; işte o, bu satışa vekildir. Ve bedelini almaya da vekildir ve bu vekâleti geçerlidir. Borcunu ödemedikçe, bu veki­lini azledemez.
En doğrusunu bilen Yüce Allah'dır . Muhiyt'te de böyledir. [161]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..