Şüf'a Hakkı Talebi İçin Vekâlet Yazısı İçin Bir Örnek

Bu husustaki yazı şöyle yazılır:
Filan, filanı, şu evdeki şüf'ayı talep etmeye vekil eyledi. Evin hududu şudur. Şüf asını aldı ve hüccetle isbat eyledi. Ve vekili, husûmetde da'vâda bedeli ona vermekde ve evin şüf asını almakda ye­rine kâim eyledi. Filan da bunu kabul eyledi. [162]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..