Müdârabe Ortaklığının Kaydedilmesi

Buda şöyle yazılır: Filan, filana şu kadar dirhem verdi, (veya dinar verdi.) Ve bu nakdin vasıflan ile mikdarmı açıkladı. Bu mü-dârebe sahihdir. Bu müdârip orda amel etsin ve bir şeyler satın alsın diye, önce ticâret malından ve eşyalardan başlar; sonra, o satın aldı­ğını satar. Peşin veya veresiye vererek, müdârabe malı ile ticaret ya­par. Ticâret nev'üeri için, istediği kişiyi,... müdârabe malından sat­ması ve satın alması için vekil yapar. O da ticaret nevilerinden birini yapar. Bunlar, dâr-i İslam'a olsun, dâr-i harbe olsun, sefere çıkar­lar. Yolculukta kendi nefsi için harcama yapar ve yapdığımn tamamı Allah'ın tarafı ilâhisinden vereceği nzık için kendi reyi ile ya-ır. Kâra yan yarıya ortak olurlar.
Şayet bir noksanlık olursa işte o mal sahibine aittir. Eğer kâr ursa, işte ona ortakdırlar. Bu müdârip,.mudâraba malının tama-m sahih bir alışla teslim alır ve akid meclisinden, —her şey bittik-n sonra— sözleri ve bedenleri, birbirinden ayrılır ve bunların ta-Lamını ikrar ederler. Zehıyre'de de böyledir. [163]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..