Borcunu İkrar Eden Şahıstan Kefil Almak


Borçlu borcunu ikrar ve tasdik ettikten sonra, şöyle yazılır: Gerçekten filan şahıs (alacaklı), borçlu olduğunu ikrar eden şa­hıstan ikrar eylediği malın tamamına sahih caiz, nafiz bir şekilde ve ikrar edicinin rızası, kefil olanın da kabûlu ile, ve kefalet meclisin­de, yüz yüze olmak üzere, kendisi için borç ikrar olunan zat, ne za­man istertes, kefalet hükmüyle, alacağını kefilden istemek; dilerse asilden istemek üzere, filanı kefil almıştır. Bu kefilde, kefaleti kabul eylemiştir. [242]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..