Küçük Bir Çocuğun Kendi Üzerinde Bulunan Mehri İkrar Ettiğini Yazmak Sahih Olmaz

Nikâh sebebiyle, bir küçüğe mehir borç olursa, bu durum şöy­le yazılır:
Filan adam, küçük kızı filâneyi, —babalık velâyetiyle— filan adamın küçük oğlu filana nikah eyledi. Nikah âdil şahitler huzurun­da, sahih olarak yapıldı. Küçüğün babası da bu nikâhı, —küçük oğ­lu için,— kabul eyledi. Bu kız, o küçüğün karısı oldu. Mehir de üze­rine hak ve lâzım oldu. [243]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..