Hibeden Rücü (= Geri Dönme) İfade Eden Lafızlar

Hibeden dönme lafızları:  "Hibeden döndüm." veya "Ondan döndüm." yahut "Onu mülküme çevirdim." veya "Onu ibtal eyledim." veyahut da "onu bozdum." gibi sözlerdir.

Hibe eden şahıs, böyle söylemez, fakat, onu satar veya rehin bırakır yahut bağışladığı köleyi azad eder veya onu müdebber kılarsa; bunlar rücû (= hibeden dönüş) olmaz.

Bir kimse, bağış yaptığı elbiseyi boyar veya bağış yaptığı yiyeceği kendi yiyeceğine katarsa, bu durumlarda, hibesi geçerli olmaz.
Ay başı gelirse, bağıştan dönerim." sözü ile yapılan bağış da bağış olmaz; bu sahih değildir. Cevheretü'n-Neyyire'de de böyledir. [20]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler