Komutanlık

İmâm (-  devlet başkam), bir yere, asker gönderdiği zaman, onlara, bir komutan tayin etmesi gerekir.

Bu komutanın, sâlih bir kişi olması, uygun olur. Şöyle ki, komutan:

a) Tedbiri güzel,

b) Savaş taktiğini iyi bilen,

c) Askerine karşı şefkatli,

d) Cömert ve

e) Yiğit bir kimse olmalıdır.

Bu vasıflan taşıyan, bir komutan tâyin edince, imâm onu, askere tavsiye eder. Mebsût'ta da böyledir.

İmâm tarafından seçilip tayin edilen ve bu vasıfları taşıyan bir komutanın,- kureyşî veya a'rabî yahut nebtî olması halleri de, —köle olmaması şartı ile— müsâvîdir. Muhiyt'te de böyledir.
İmâmın (= devlet başkanının), harp işlerini iyi bilen bir fâsıkı, komutan ta'yin etmesi de caizdir. Itâbiyye'de de böyledir. [18]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..