Sulhla Fethedilen Arazi

Bir belde ki, orası:

a) Sulh yolu ile fethedilmiştir.

b) Halkı da, cizye vermeyi kabul etmiştir. İşte, burası da harâc   arazi'sidir.

Ancak:

a) Zorla fethedilen ve

b)  İmâmın (= devlet başkanının) arazisini, ganimet ehli arasında taksim etmiş bulunduğu;

arazi ise, öşür arazi'sidir. Bir belde ki:

a) Zorla fethedilmiştir.

b) jmâm, bunlar hakkında, bir hüküm vermeden önce, bu beldenin ahâlisi, islâmı kabul etmiştir; bu durumda, imâm muhayyerdir: Dilerse, bu araziye ganimet ehli arasında taksim eder.Bu durumda, bu arazi öşür arazisi olur.

İsterse, bu araziyi, o beldenin halkına bağışlar.
İmâm, böyle bir iyilik yaptıktan sonra da muhayyerdir: Dilerse, o araziyi öşür kor; isterse ve o arazi harâc suyu ile sulanıyorsa, harâc kor. Fetâvâyi Kâdihan'da da böyledir. [82]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..