Velîyyü'l-Emr Tarafından, Öşrün Arazî Sahibine Bırakılması

»İmâm Muhammed (R.A.) şöyle buyurmuştur:
Veliyyü'1-emr, öşrü, arazi sahibine bırakırsa; onu almak, caiz olmaz.

Bu, hilâfsız böyledir.

Şeyhülislâm, şöyle buyurmuştur:

Veliyyü'l-emrin, öşrü, arazi sahibine bırakması, şu iki şekilde olur:
1)  Unutmak suretiyle, gafletle bırakılmış olabilir. Bu durumda, arazi sahibi, o öşür kadarım, fakirlere sarf eder.
2) Veliyyü'1-emr, bunu, bile bile terk etmiş olabilir.
Bu durumda, öşür borcu olan şahıs, zengin ise, bu, kendisine, sultan tarafından, bir atiyye[89] olur. Veliyyü'1-emr, bu miktar kadarını, beytü'l-mâiden tazmin eder. Yâni, sadaka malı kısmından alıp, harâc malı kısmına kor.
Eğer, öşürü alınmayan şahıs, fakir olur ye öşre muhtaç bulunursa; [90]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..