Özürsüz Olarak, Daha Düşük Değerli Bir Mahsul Yetiştiren Kimseden Alınacak Vergi

Âlimler, şöyle demişlerdir;

Bir kimse, özürsüz olarak, iki işten, daha aşağı —değerde— olana intikâl ederse; ondan, en yüksek harâc alınır.

Meselâ: Za'feran ekmesi gereken şahsın, bunu terkedîp.hububat ekmesi gibi... Bu durumda, bu şahıs, za'feran haracı verir.

Keza, bağı olan bir şahıs, onu söküp, yerine hububat ekerse; bu şahıstan da, bağ haracı alınır.
Bu mes'ele, böyle bilinir; ancak, zalemenin (= zalim, haksız) insanların malına tama' etmemesi için, böyle fetva verilmez. Kâfî'de de böyledir. [92]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..