Öçür Arazisini Satın Alan Zimmî

İmâm Ebû Hanîfe (R.A.) ve İmâm Züfer (R.A.)'e göre;
Bir zimmî, öşür arazisini satın alırsa; bu şahıstan, öşür değil, harâc alınır. Zâd'da da böyledir. [95]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..