Üçüncü Mesele

Şartlar üç kısımdır:

a)  Aklî şartlar. İlim için hayat; teklif (yükümlülük) için anla­ma şartı gibi.
b)  Carî olan âdet-i ilâhî gereği olan şartlar. Yakmak için ateşin vücûda temas etmesi; görmek için bakanın görmek iste­diği tarafa yönelik olması ve ışığın bulunması şartı gibi. c)   Şer1! şartlar. Namaz için taharetin, zekat için sene dolma­sının, zinada muhsanlığın şart olması gibi. Burada üzerinde durulacak olan işte bu üçüncüsüdür.  Eğer ilk iki kısımdan olan şartlara temas söz konusu olursa, bu onlara ya teklifi ya da vaz'î bir hitabın (hükmün) taalluk etmesi se­bebiyle olacaktır ve o takdirde de bu şartlar artık şer'î şart­lar hâline gelecekler ve üçüncü kısma gireceklerdir. [18]


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler