KİTAP (KUR'ÂN)

Daha önce deliller genel olarak ele alınmıştı. Burada ise ayrı ayrı ele alınacaktır.

Deliller dört tanedir: Kitap, Sünnet, İcmâ ve Re'y (yani Kıyâs ve diğer aklî deliller).

Kitap ve Sünnet, diğer delillerin aslını teşkil ettiği için, biz bu­rada sadece ikisi üzerinde duracağız. Hem sonra Kitap ve Sünnet konularını işlerken, araştırıcının diğer konular için ihtiyaç duyaca­ğı pek çok şey zaten verilmiş olmaktadır. Bununla beraber usûlcü-ler, Kitap ve Sünnet üzerinde durdukları gibi onlar üzerinde de du­rarak tekellüfe girmişlerdir. Biz, icmâ ve re'y hakkında sükût geç­meyi ve sadece Kitap ve Sünnet üzerinde durmayı uygun gördük. Yardım ancak Allah'tandır.

Bu ikisinden birincisi yani Kitap, bütün delillerin aslım teşkil eder. Bu konu altına çeşitli meseleler girer:                                      


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..