Yeni Tanzim

Elde bulundurulmasına müsaade edilen ve tanzim olunan kuvvetlerimizin tanzimi aşağıdaki şekilde tanzim olundu.
1.Kolordu;            Merkezi:        Edirne;           41. Ve 61 .Tümenler
25."        "    ;          "         "         İstanbul          1. Ve 10.    "
14."        "    ;          "        "         Tekirdağ         44. Ve 61.   "
17."        "    ;          "         "         İzmir              56. Ve 57.   "
20."        "    ;          "         "         Ankara           23. Ve 24.  "
12."        "    ;          "        "         Konya            11. Ve 41.   "
3."         "    ;          "         "          Sivas             5.Kafkas Tümeni
ve 15.Tümen
13."        "    ;          "         "         Diyanbekir     2.   Ve 5. Tümenler
15."        "    ;          "        "         Erzurum         2. 9. 11. Ve 12.

Tümenler

Kadrodaki yirmi tümeni meydana getiren sayıdan,bir tü­meni İzmir'de Yunanlılar dağıtmış, dört tümenimizde İstanbul ve Trakya'da kaldığınından böylece yirmi tümen olan yekûn gücümücün dörtte birinden istifade edememekle karşı karşı­ya idik.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..