Ka'be'de Namaz Babı

Ka'be'de nafile namaz ittifakla sahihtir. Farz olan namaz da sa­hihtir. İmâm Şafiî  (Rh.A.) bunun aksi görüştedir.

Münferid oldukları halde ve cemâat ile namaz kılmaları sahîhdir.

Yüzleri çeşitli yönde olsa da yine, sahîh olur. Ancak kafası imâmın yü­züne gelen kimsenin namazı sahîh olmaz. Çünkü o kimse imâmın önü­ne geçtiği için namazı caiz olmaz. İmâm ile beraber olan kimse imâmın önüne geçmiş olmaz ve kıbleye yönelir.

Yine, eğer Ka'be'de halka olsalar, namazları sahîh olur. Şayet ba­zıları imâmın önünde, imâmın yüzü de Ka'be'ye yönelmiş olduğu hal­de olursa, yine sahîh olur.

Cemâat, Ka'be'nin dört tarafından imâma uysa, bazıları Ka'be' ye imâmdan daha yakın bile olsa,, iktidâ caiz olur. Ancak imâmın tara­fındaki kimsenin, imâmın önüne geçtiğinden dolayı caiz olmaz. Diğer tarafında olan kimse, böyle değildir. Çünkü o kimse hükmen imâmın ar-dındadır. Böylece, Ka'be'ye yakınlığı zarar yermez.
Cemâat Ka'be'nin dışından, Ka'be'nin içinde olan imâma uysa, ka­pı da açık olsa, o cemâatin imâma uyması caizdir. Çünkü Ka'be'nin ka­pısı açık iken, imâmın Ka'be içinde durması, diğer mescidlerde imâ­mın mihrabda durması gibidir. Ka'be'nin üstünde namaz kılmak, her ne kadar caiz ise de mekruhtur. Çünkü Ka'be'ye ta'zîme aykırıdır. [123]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..