4-) Hatâ Mecrasına Câri Kati:

Hatâ mecrasına câri kati, gayr-i ihtiyarî bir fiille vukua gelen ölüm hadisesidir.

Uyumakta bulunan bir kimsenin, üzerine düştüğü şahsı öldürmesi veya bir hamalın arkasındaki veya elindeki bir yükün kazara düşerek bir insanı öldürmesi gibi..

Bu gibi ölümlerde, kasid da, hatâ da aranmaz. Kâfî'de de böyledir.

Bir kimsenin, evin üzerinden düşerek birini öldürmesi veya bir şahsın elinde bulunan bir tuğlanın yahut ağacın düşerek, birine isabet edip, onu öldürmesi; veyahut da, bir kimsenin, üzerinde binüi bulun­duğu bir hayvanını, bir şahsa basarak öldürmesi gibi hâller, tamamen, hatâ mecrasında carî katl'dir.Muhıyt'te de böyledir.

Hatâ mecrasına câri katl'in hükmüne gelince? bunda kısas yok­tur. Hatâ gibidir ve diyet'le keffâreî gerekir.
Katil, maktulün vârisi ise, mürastan mahrumiyet de gerekir. Cevheretü'n-Neyyire'de de böyledir. [7]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler