5-) Tesebbüben Katl (= Ölüme Sebep Olmak)

Tesebbüben kati, bir insanın ölmesine sebebiyet vermek demektir. Yani, bir şeyde, bir insanın cereyan eden âdet üzere telef olmasına

geçerli bir sebep olacak bir fiili vücûda getirmektir.

Bir kimsenin, ammeye ait olan bir yolun üzerinde, izinsiz olarak kazdığı bir kuyuya veya oraya yığmış olduğu taşların üzerine, bir kim­senin düşüp ölmesi gibi.. Kâfi'de de böyledir.

Bir adam, hayvanını sürmekte veya çekmekte iken, bu hayvan, başka bir şahsı tepeleyerek öldürürse; bu tesebbüben kati (= ölüme se­bep olma) olur. Müzmerât'ta da böyledir.

Tesebbüben kafl'in hükmüne gelince, bu yüzden ölen şahsm âkile-sine diyet gerekir. Bunda keffâret gerekmez. Mirastan mahrumiyet de yoktur.
Bu, bize göre böyledir. Kâfi'de de böyledir. En doğrusunu, ancak Ailahu Teâlâ bilir. [8]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler