Burun Kesmek

Bir adam, diğerinin burnunu tamamen kesmişse kısas gerekir. Bir kısmını kesmişse, bi*l-ittifak kısas gerekmez. Zehıyre'de de böyledir.

Şayet burun ucunu kesmişse; sahih olan adlile hükmeylemektir. Hızânetü'l-Maffîn'de de böyledir.

Kulağı kesen şahıs küçükse, kulağı kesilen şahıs muhayyerdir: Di­lerse, onun kulağını keser; dilerse, diyetini alır. Muhıyt'te de böyledir.'

Burun kesen şahsın, burnu koku almaz ise, burnu kesilen mu­hayyerdir: Dilerse onun burnunu keser; dilerse, diyetini alır. Zahîriyye'­de de böyledir.

Burun aslından kesilmişse; ona karşılık kısas yoktur. Çünkü, on­dan kopan bir parça yoktur.
Bir kimse, bir sabînin burnunu keserse ona kısas gerekir. Çocuk ister koku alsın, ister almasın fark etmez. Bu, hata ile olursa diyet gere­kir. Hızânetü'l-Müntn'de de böyledir. [17]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler