E)- İ'tîkâfın  Güzellik  Ve Üstünlükleri


O Mu'tekif, i'tikâfta kendisini tamamen Aliahu Teâlâ'nin ibâde­tine teslim eder. Onun maksadı, sadece Allah (C.C.Vın ri2âsına ya­kın olmaktır.

İ'tikâf sayesinde nefis, kulu Allah'a yakın olmaktan men eden dünya meşakkatlerinden uzak kaiır.

Mu'tekif, bütün vakitlerini namaza tahsis etmiş, her an namaza gark olmuş demektir. Çünkü, bil-fill namaz kılmadığı zamanlarda bile, mescidin içindedir ve cemâatle birlikte namaz kılmaya hazırdır; onu beklemektedir.

Mu'tekifler, Kurân-i Kerîmfde vasıfları şu şekilde zikredilmekte olan melekler gibidirler:
«Onlar (=: melekler), Aliahu Teâlâ'nın emrine katîyyen karşı gel­mezler ve kendilerine emredilmiş olan şeyleri, harfiyyen yapıp, ye­rine getirirler.» [40]
«Onlar (o melekler) ki, geca gündüz Aliahu Teâlâ'yı tenzih ve takdis ederler ve onlar (bunları yapmaktan) asla usanmazlar.[41]

— Görüldüğü gibî — mu'teküer, melekler gibidirler.
Mu'tekifin  oruçlu  bulunmasının  şart olması  da, i'tikâfm  gü-zelliklerindendir.  — Çünkü—Oruçlu     olan   kimse   ANahu Teâlâ'nın misafiridir. Nihâye'de de böyledir. [42]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..