Satılan Bağda Bulunan Meyve Veya Tarlada Bulunan Mahsûlün Kaydedilmesi

Satılan bir bağda veya tarlada bulunan meyve ve diğer mahsu­lât yazılır.

Sonra, o yer hudutîanır ve şöyle denir: "Şu hudut içinde bulu­nan bağın bütün meyvelerini satın alıyorum."

Meyveler, oldukları gibi vasıflandırılır. Olgunlaşmış bulunan üzüm, şeftali, zerdali ve ziraî mahsûller yazılır.

Ve ifratsiz tefritsiz koparılsın toplansın diye "şu kadar sahih dir­heme satın alınmıştır." diye-yazılır.

Sonra da eğer yetişme vaktine kadar, meyve ve ziraatı orada bı­rakmak isterse, onun için iki durum vardır:
1-) Dilerse şöyle söyler: "Gerçekten filan satıcı, müşteri için bu söylenilen belirli meyve satışını ağaçlarında, şartsız olarak şu vakte kadar erteledi." Bu durumda, o meyve ve ziraat, o vakte kadar bekletilir.
2-) Belirli bir ücretle, belirli bir vakte kadar icarlar. Sonra da müşteri "oranın hudutlarının tamamını, haklarını, şu şu aylara ka­dar kalacağını, şu tarihden itibaren icarlandığını, icarın sahih ve na­fiz olduğunu ve kendinde bir fesad ve muhayyerlik olmadığını ve bu müddet içinde orayı sulayabileceğini, yerin ve ücretin teslim alındığım" söyler ve öylece yazılır.
Bu durum, ziraatta geçerlidir; ağaçlarda geçerli değildir. Çün­kü, ağaçları bekletmek için icarlamak caiz değildir.[102]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..