Yiyecek Ve Giyecek Karşiliğinda Hür Bir Şahsi İcarlama İşlemince Yapılacak Senet


Bir adam, nefsini, filan adama, bir veya iki seneliğine, onun için gücünün yettiği kadar, şu işi yapmak üzere icara verir; o müs­te'cir de, "onun yaptığı işin ücreti olarak, her ay şu kadar dirhem vereceğini" söyler; ücretle çalışan şahıs da, müste'cirden, "yaptığı işin ücretini, yiyeceğe, katığa, giyeceğe ve diğer ihtiyaçlarına sarf et­mek için —sahih bir izinle— izin alsa; bu güzel olur. Müste'cir, bu­nu yasaklarsa; o, ancak onun tarafından yeni bir izinle me'zun olur. Ve nefsini müste'cire, sahih bir teslimle teslim eder. [117]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..