Taraflardan Birinin, İcâre Vesikası Yazılmasını İstemesi

Taraflardan biri, icâre vesikası yazılmasını istediğinde, kâtip onun icâre ikrarını yazar ve:

Filandan icâre matını teslim aldı" derse; bunda hatâ vardır. Çün­kü, bu durumda, kendisi için ikrar olunan şahıs gelerek isti'can in­kar edip, malın geri verilmesini irâde eylese; —ondan aldığım ikrar etmiş olduğuna göre— onun olur.

Burada şu iki durumdan birisi söz konusu olabilir:
1-) "Ücretim aldı." diye ikrarım yazıp, "filandan" diye yazmaz, Bu durumda, almak sahih olur ve ücret sakıt olur. (= düşer.) Şayet gelip isterse, "onu senden aldım." der.
2-) "Gerçekten ecir, bu müste'cirden düşmüştür. Ve ondan düş­mesi sahihtir." denilip Kabz söylenmemiş olabilir. Satın almada ve bedelde de böyledir. Zehıyre'de de böyledir. [124]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..