Muamele İşleminin Tevsiki

İmâmeyn'e göre, ağaçlar, üzüm çubuğu, yoncalık, bakliyat, ye­şillik, kamış kökleri, yetişmemiş meyveler hakkında muamelât caizdir.

Keza, yerde biten ve koparılan her şeyde yine muamelât caizdir.

Keza, İmâmeyn'e göre, Tuz, su halinde ise, onda da muamelât caizdir. Çünkü, onun suyunu sevk etmek gerekir.

İmâmcyn: "Zift ve neft hakkında muamelât caiz değildir." bu­yurdular. Çünkürbuniarda su şevkine ihtiyaç yoktur.
Bu şeylerin tamamında muamelat —nümâ bulması için ilaçla­maya muhtaç olurlarsa— câizciir; muhtaç olmazlarsa; muamelât ca­iz olmaz. [133]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..