13- ŞİRKETLERLE İLGİLİ YAZİLARDA BULUNMASİ ŞART OLAN HUSUSLAR

inan ortaklığında yazılış şekli şöyledir: ' 'Filan ve filan takva (= Allah'tan korkmak) ve emâneti yerine getirmek, hoşa gitmeyen şeylerden ve hıyanetten kaçınarak; her bi­risi arkadaşına gizli ve aşikarda öğüt vermek üzere, inan ortaklığı Yapacaklardır. Her birinin, belirli bir sermâyeleri vardır." denir ve sermayeleri açıklanır. Bu sermayeler üzerine akid (=  sözleşme) yaparlar.

Bu vasıflarla ortaklık sahih ve caiz olur. Onda fesad olmaz.

Eğer, sermayenin tamamı ticârette kullanılacaksa, her iki ser­mâyede çeşitli ticâretlerde kullanılır, icar alınır; icar verilir; muhte­lif şekilde alım—satım yapılır; peşin veya veresiye verilir; her birisi ayrı ayrı veya birlikte ticâretle meşkul olabilirler. Kendi mallarım bir­birine katabilirler. İstedikleri kimselerin mallarını da kendi malları­na katabilirler.

Bu sermayeyi, istedikleri kimselere, mûdarabe olarak verebilirler.

Bu sermayeyi, ortaklardan her birisi, sevdiklerine ve istedikle­rine, toplu veya dağınık olarak emânet bırakabilirler. Ortaklardan her biri, bu sermayeyi dâr-i İslâm olsun, dâr-i harb olsun, kara ol­sun, deniz olsun, yolculuğa çıkabilirler.

Bu ortaklar beraber veya ayrı ayrı çalışabilirler.
Her biri, kendi re'yi iîe çalışabilir ve AUah'dan nzik diler. Onlardan her biri kâr edip, sermâyelerini artırabilirler." deni­lerek yazı tamamlanır ve ortaklar birbirinden razı olarak ayrılırlar. [135]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..