Bir Verin Satışı Hususundaki Vekâletin Tevsiki

Bu vekâlet-nâme şöyle yazılır:

Filan, filanı, şu yerdeki, şu hudutlu yerini, bütün haklarıyla, ar-sasıyla, binalarıyla satması için vekil tayin edip, kendi makamına ikâ­me etti. Vekil onu, dilediğine satıp, bedelini alır. Dilediği kimseyi de kendisi vekil eder. Tazminat gerekirse ödetir. Kendisinden satın alan şahsa; sattığı şeyi teslim eder. Vekâleti sahihdir; caizdir; nafiz­dir, O da bu vekâleti sahih olarak kabul eylemiş ve bunu akid mecli­sinde açık ve şifahi olarak —ayrılmadan önce ve başka bir işle meş­gul olmadan— söylemiştir. Müvekkil, hakkında vekil edildiği vekil edildiği şeyin tamamım, o vekile teslim eylemiş; o da, onu, ondan almış ve bu vekâlet hükmüyle, o şeyin tamamı eline geçmiştir. Müş­teri belirli ye o şeyin bedeli mukadder ise, onu da iyice açıklar ve "onu, filana, şu kadara sattı." diyerek yazı tamamlanır.
En doğrusunu bilen Allahu Teâlâ'dir. [145]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..