İcâre Hakkında Vekil Tayini

"Filan, kendisi (müvekkili) için su hudutlu yerin tamamını, bü­tün haklarıyla beraber icarladı." denir ve sonuna kadar yazılır. Bu vekâlet, istediği kadar gün veya ay veya seneye kadar sahih, caiz ve nafizdir. Aynı zamanda, müvekkilinin malını icara verir; yaptığı her-şey caizdir. Bu vekil, icara verdiği şeyi, icarlayana (müste'cire) tes­lim eder; icarını alır. Ve bunların tamamını, kendi reyi ile yapar, di­lediği şahsı vekil yapar; dilediğim azl eder. Nasıl isterse ve ne ister­se, öyle yapar. Yaptığını tekrar tekrar yapar. Vekâlet kendisinde dur­duğu müddetçe, istediğini yapar.

Vekil, bu söylenenlerin tamamını ayrılmadan, önce: yüz yüze ola­rak kabul eder. Ve vekil o yerin bütününü, müvekkilinden teslim alır. Bunların tamamı, vekâlet hükmüyle eline geçmiş olur. tazminat ge­rekirse, yerine getirir. Şer'i şerifin icabmca hareket eder. Ve buna şahit edinir.
En doğrusunu Yüce Allah bilir. [148]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..