Belirli Bir Yeri İcarlamak İçin Vekil Tayininde Başka Bir Vekâletname Örneği

Filan şahıs, şu yerdeki, şu hudutlu yeri bütün haklarıyla icar-lamak üzere, filanı vekil tayin eyledi. Onu, fîlan'dan (yani icara ver­mesi caiz olan kimseden) vekâleti devam ettiği müddetçe, (dilediği kadar günler, aylar, seneler) müvekkilinin oturması için, ne zaman ve nasıl isterse icarlayabilir. Müvekkil, onu (vekili), kendi makamı­na kâim eyledi. Bu vekil isterse, kendisi sevdiği başka kimseyi vekil yapar ve vekâletten azleder. Müvekkili için icarlar; icarını, ister pe­şin öder; ister, va'deli öder. Parasını, ister müvekkilinin malından verir; isterse, kendi malından verip, sonradan müvekkilinden alır. lann hepsini kendi reyi ile yapar.
Sonra da "vekilin kabul eylediği tazminat" ve onun şahit edinmesi" zikredilir ve yazı, böylece tamam olur. [149]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..