Muameleye Verilen Bir Bağı Alma Hususunda Vekil Tâyin Etmeye Dair Yazışma Örneği

Filan, filanı, şu yerdeki bağın tamamını almaya vekil eyledi. Bağın hududu, haklan tamamen onundur. Vekâleti şahindir. Sahi­binden, o bağı, muameleyi beraber yapmak için, —kaç ay ve sene isterse,— az çok bir nasib ile olan âmil, onu koruyacak, sulayacak, onun ıslahı için çalışacak ve istediği kimseyi vekil yaparak, onu ken­di makamına koyacak; bunların tamamını kendi reyi ile yapacak ve yaptığının tamamı geçerli olacak; aldığının tamamını müvekkili için alacaktır.

Kabulü ve şahit edinmeside zikredilerek yazı tamamlanır.
Bu durumda, bu vekâletle istediği bağı, istediği ağaçlan, istedi­ği zaman, istediği hisse ile alabilir; bu caizdir. Yazıya da böylece yazılır. [153]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..