Mal Ve Cana Birlikte Kefil Olma Hâlinin Kaydı


Bu durum şöyle yazılır: Filan, ikrarının caiz olduğu hâlde şöy­le ikrar eyledi: O, filan oğlu filanın hasmı için, kefil oldu. Ne zaman isterse, o zaman nefsini teslim eder. Şayet istenildiği zaman nefsini teslim eylemezse; kendisinden dolayı kefil olunan şahıs yerine zâmin (borçlu) olur. Mekfûlün leh dirhemler veya dinarlardır. Kefalet şa­hindir; ona razı olmuştur. Ve buna, bi nefsihî, kefalet meclisinde sahih bir icazetle izin vermiştir. Onu da muhatap olarak tasdik eylemişdir. Şayet kefalette müddet varsa, "hasmı için" diye yazıldıktan son­ra; "filan, nefsini ona bir ay geçtikden sonra, —bu târihden itiba­ren ne zaman nefsi için talebde bulunulursa— teslim etmek için ke­fil olmuştur." diye yazılır. Zahîriyye'de de böyledir. [165]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..