Bir Lükatayı (= Bulunan Bir Şeyi) İlân Etmek Ve Bu Hususta Şahit Edinmek

Bu husus şöyle yazılır:

Şahitler, şöyle şehadette bulundular:
Gerçekten filan, şu yerde, terk edilmiş bir şey buldu. Onun sa­hibini bulmak için, açık olarakt topluluk içinde nida edip çağırdı. Bu kimse, şer'i şerife imtisâlen, onu kullanamaz; zayi de edemez; onun muhafazasını terk de edemez. Sahibini bulabilirse onu redde­der. (= geri verir.) Muhıyt'te de böyledir. [231]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..