22- EMÂNETLERLE İLGİLİ YAZILARDA BULUNMASI ŞART OLAN HUSUSLAR

Emânetlerle ilgili yazılar şöyle yazılır:

"Fiian, isteyerek ve ikrarının yer yönüyle caiz olduğu hâlde şöyle ikrar eyledi:

Filan şahıs, filanın yanına, şunu muhafaza için bıraktı. O, şa­hıs, bu şeyi yabancıya vermiyecek; yanından çıkarmıyacak ve zaru­ret olmadıkça başka bir yere nakletmiyecek.

Eğer, onu zayi veya helak eder yahut ri'âyete muhalefet ederse; tazminatta bulunacak. Kendisine emânet bırakılan şahıs da bunu ka­bul eyledi ve muhafaza için o emâneti teslim aldı. Sahibi her ne za­man isterse (gece veya gündüz), bu emânet ona iade edilecektir. Bu emânet alma işi, şu ayın şu gününde meydana geldi." diye yazılır.
En doğrusunu bilen Yüce Allah'tır. Zehıyre'de de böyledir. [232]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..