1- Hemen Ödenmesi Gereken Bir Borcun İkrar Edilmesi

Bu husus şöyle yazıyageçirilir:

Filan isteyerek ve aklı başında, sıhhati yerinde, yaptığı işler ca­iz olduğu hâlde, kendisinde hastalıktan bir illet yok; başka bir illeti de yok; ikrarın sıhhatine mâni bir hâli de yok iken, şöyle ikrar etti:

"Kendi zimmetinde filan için, şu kadar dinar (veya şu kadar dir­hem) lâzım, hak, vacip, sahih sebeble hâl-i hazırda ödenmesi gere­ken ve vadeli olmayan borç vardır. Alacaklı bunu dilediği zaman is­teyecektir. Ondan beraat etmemiştir; ancak onu kendisine ödemek­le veya vekiline, vasisine veya vârisine vermekle beraat edecektir.

O malı, borçlu nefsî malından verir. Ancak, kendisine herhan­gi bir cihetten, teberru edilirse, o müstesnadır...
Kendisi için ikrar olunan şahıs da bunu yüz yüze, şifahen doğ­rular ve bu tasdik sahih olur. Tarihi de yazılarak bu yazı tamam olur. [234]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..