Borç Verme Sebepleri

Borç verme sebeplen şu şekilde yazıya geçirilir: "Borç lâzım, hak, vacip ve sahih bir karz sebebiyledir. Alacak-h olan, nefsî malından borç verdi; diğeri de onu kabul eyleyip ihti­yaçlarına sarfeyledi. Ve, bu durumu, yüz yüze bunu ikrar eyledi. Va'deli borç yazılmaz. Çünkü borç te'cili kabul etmez. Muhıyt'-te de böyledir.

Ancak, bir mes'elede, borç te'cîii kabul eder. O da TahâvFnin zikreylediği şu mes'eledir:
Bir adam, filan oğlu filana, ölümünden bir seneye kadar sonra bin dirhem vasiyet eylese; işte bu te'cil sahihtir. Zahîriyye'de de böyledir. [236]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..