Serhadler

Kâfirlerin oralardan gelip de, müslümanları helak etmemeleri için ve onların girmelerine mâni olmak maksadı ile, müslümanların serhat-
iermi (= hudutlarını) iyi yapmak ve hudut kapılarına asker ta'yin etmek, imâmın (= devlet başkanının) üzerine vazifedir. Hızânetü'l-Müftîn'de de böyledir. [17]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..