Halkı İsteyerek Müslüman Olan Arazi

Halkı isteyerek müslüman olmuş bulunan, her beldenin arazisi, öşürarazisi'dir.

Keza, arap arazisinden olan bir yer, kahren (= zor kullanılıp, galip gelinerek) fethedilmiş; puta tapmakta olan bu ahâli de, fetihten sonra müslüman   olmuş   ve   bu   durumda   da,   imâm,   arazîlerini   onlara

bırakmışsa; işte, o arazi de, öşür arazisidir.

Keza, acem beldelerinden (= arap olmayanların yurtlarından), her hangi bir beldeyi, imâm kahren fethetmiş ve halkına iyilik yaparak, onları köle etmeyip, arazilerini de kendilerine bırakmış; ancak, arazile­rine harâc koymakla, bu arazîyi ganîmet sahipleri arasında taksim ederek, öşür koymak arasında tereddüt edildikten sonra, imâm: "Bu araziyi öşür arazisi kıldım." demiş ve yukarıda söylediğimiz şekilde yapmışsa; bu durumda da, bu arazi, öşür arazisi olur.

Bunu, İmâm Muhammed (R.A.), Nevâdir'de böyle söylemiştir. Kerhî de, bunu, kitabında yazmıştır.
Harâc suyu ile sulanmakta olan, bir harâc arazisi'nden bu su kesilir ve bu arazi, öşür suyu ile sulanırsa, bu durumda, bu arazi de, öşür ara­zisi olur. Muhıyfte de böyledir. [83]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..