Sahipleri Tarafından Terk Edilen Harâc Arazileri


Hasan'ın İmâm Ebû Hanîfe (R.A.)'den rivayet ettiğine göre; îmâm, muhayyerdir: İsterse, bu araziyi, beytü'l-mâl'den işlettirir; bu durumda, mahsulü, bütün müslümanlarm olur. Dilerse; bu araziyi başka şahıslara verip; ne alacaksa, onu, beytü'1-mâl için alır.

İmâm Ebû Yûsuf (R.A.), şöyle buyurmuştur:
Ehl~i harâc, ölünce; îmâm, bunların arazilerini zirâat için kullanır: Dilerse, kiraya verir; ücretini, beytü'1-mâle bırakır.
Bu araziyi kiralayan şahıs da kaçarsa;!ondan,|harâc miktarını alır; geride kalanı, kaçan sahipleri için, muhafaza eder. Şayet, bunlar, dönüp gelirlerse; onlara iade eder. Sahipleri kaçtıktan itibaren, bir sene geçmedikçe, kiracıya vermez. Sirâcü'i-Vehhâc'da da böyledir. [97]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..