Abdestin Edeblerı

Musannif, abdestin edeblerinden bazıları demiştir. Çünkü abdestin, mufassal kitaplarda zikredilmiş daha nice edebleri vardır.

Abdestin edebleri şunlardır:
1- Abdest alırken kıbleye yönelmek.
2- Abdest uzuvlarım oğmak.
3 - Küçük parmağını kulaklarının deliklerine sokmak.
4- Özürlü olmayan kimsenin, abdesti vakitten önce almasıdır.

Çünkü özürlünün vakitten önce aldığı abdest, İmâm Züfer' (Rh.A.) e göre, vaktin girmesiyle bozulur. Şu halde, özürlü için evlâ olan, bun­dan kaçınmaktır.
5- Abdest alan kimsenin, parmağındaki geniş yüzüğü hareket ettirmesidir.
6- Başkasından, abdest için yardım istememektir. [45]
7- Abdest alırken dünya'kelâmı konuşmamaktır.  [46]
8- Kullanılmış sudan sakınmak için, abdest alırken yüksek bir yerde oturmaktır.
9- Kalbindeki niyetle dilindeki niyeti bir arada yapmaktır.
10- er bir uzvun yıkanması sırasında

(Bismillâhilazim velhamdülillâhi alâ dînil İslâm) demektir.    Nitekim daha önce geçmişti.
11- Her uzvun yıkanması sırasında şu me'sûr (selefden nakledi­len makbul) duaları okumaktır: Mazmaza sırasında : [47]

«Allahümme eınnî.alâ tilâvetil Kur'âni ve zikrikc ve şükrike ve hüsn-i ıbâdetike.»
İstinşâk sırasında : [48]

«Allahümme erihnî râyihate'lcenneti ve'r-züknî mih neîmihâ.» Yüzü yıkama sırasında:

«Allahümme İbeyyu vechî binûrike yevme tebyezzu vücûhün ve tes-veddü vücûh.»                               

Sağ eli  (kolu ) yıkarken :

«Allahümme a'tınî kitabî biyemin! ve hâsibnî hısâbcn yesîra.» Sol eli (kolu) yıkarken :

«Allâhümme lâ tu'tınî kitabî bişimâlî velâ min verâi zahri.» Başı mesh ederken :

«Allâhümme ezıllenî tahte zilli arşike yevme lâ zille illâ zıllük.» İki kulağı mesh ederken :

«AUâhümmec'alnî * minellezîne yestemiûnel kavle feyettebiûne ah-seneh.»

Boynu mesh ederken :

«Allâhümme a'tik unukî (yahut rakabetî) mine'n-nâri.» İki ayakları yıkamada:

«Allâhümme sebbit kademeyye ale's-sirâtı yevme tezillu fîhi'I-ak-dâm.»

Abdestten sonra Nebi aleyhissalâtu ve's-selâm için salevât duasını okumaktır.

Şu duayı da okumalıdır:

«Allâhümme'c-alnî mine'ttevvâbîne vec'alnî minel mütetahhlrîn.»
12- Abdestten sonra,  abdest suyundan arta kalan  sudan kıb­leye yönelerek bir miktar içmektir.
Vâv'm fethıyle   ( v e d.û ')   abdest alman suya derler. Fukahâ, «Ayakta su içmek caiz değildir. Ancak abdestten sonra fazla kalan su ve zemzem suyu için caizdir» demişlerdir. [49]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..