Cenaze Namazi Kılınmayan Kimseler ;


Vei'ât eden her Müslüman üzerine namaz kılınır. Ancak Müs­lüman olan bâğiler [162] ve yol kesiciler, eğer çarpışmada öldürülürler-se, onların namazı kılınmaz.

Musannifin bu kaydı, Kâdîhân'  (Rh.A.)  in zikrettiği şu şeye işârettir : «Şüphesiz, zulüm ve isyan ehli, silâhlarını bıraktıkclan sonra öl-dürülseler, onların Cenaze namazı kılınır. Yine böylece, yol kesicileri İmâm (Emîr) yakalayıp ondan sonra öldürse, namazları kılınır» Yine, gece şehr içinde silâhla başkaldıran kimse o vaziyette öldürülse, yıka­nırsa da, namazı kılınmaz.

Kendisini öldüren kimse yıkanır ve namazı kılınır.
Babasını veya anasını öldüren kimsenin namazı, ona ceza olarak kılınmaz. [163]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..