Saimelerin Zekatı Babı


Sevâim, sâime'nin çoğuludur. Sevâim, yılm çoğunda güdülmek ile yetinilen hayvandır. Hattâ yılın yarısı miktarında yem «alef» verilip güdülse sâime olmaz, ve onda zekât vâcib olmaz. [5]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..