Haccin Farzları :


İhram giymek, Arafat'ta vukuf (yâni durmak) ve ziyaret tavafı­dır. Şayet bunlardan biri yok olsa, hacc bâtıl olur ve gelecek yılda kaza vâcib olur. Birincisi, yâni ihram namazda olan tahrîme (açış tekbiri) gibi şarttır. Geri kalan ikisi, yâni vukuf ve tavaf, haccin rükünleridir. İmâm Şafiî' (Rh.A.) ye göre, ihram dahî onlar gibi rükündür. Hilafın faydası, hacc aylarından önce ihrama girmenin bize göre caiz, İmâm Şafiî* (Rh.A.) ye göre, caiz olmadığında görülür. [110]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..