Haccın Vâcibleri :


Haccın vacibi, Müzdelife'de vukuf d ur. Müzdeüfe'ye «cem'» adı da verilir. [111] Bu ikisiyle adlandırılmasının sebebi; Âdem Aleyhissa-lât-u ve's-selâm'ın, Hz. Havva ile orada bir araya gelip Havva'ya yakın olmasıdır.
Yine, sa'y etmek, taş atmak ve âfâkî yâni Mekke halkından olma­yanlar için tavaf-ı s a der [112] ve tıraş olmak vâcibdir. Şayet bunlardan birini bir kimse terk ederse, haccı caiz olur fakat ona kurban kesmek lâzım gelir.

Zikredilen farzlardan ve vâciblerden gayrisi, sünnetler ve edebler-dir. İnşâAllâhu Teâlâ, hepsinin açıklaması yakında yerlerinde gelecek­tir.
Hac ayları; Şevval, Zilka'de ve Zilhicce'nin ilk on günüdür. Hac ayları bunlar olduğundan, bunlardan önce hacc için ihram giymek mekruhtur. [113]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..