Tokat Vurmak

Bir tokat için veya bir kötü söz için yahut itmek, çekmek, dürt­mek gibi basit şeyler için kısas yoktur. Cevheretü'n-Neyyire'de de böyledir.

Diş hariç —kemik için de kısas yoktur.
Kesilen her mafsal için, —kesilen yerde mafsal varsa— kısas uy­gulanması gerekir. Mafsalsız olan yer için kısas gerekmez. Mebsfif ta da böyledir. [14]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler