İcâre'nin Mânası


İcâre: Cins ve miktar bakımından malum bir menfaati, malum bir bedel (= ivaz) karşılığında başka bir şahsa, muayyen bir zaman için temlik veya ibaha etmektir. Hidâye'de de böyledir. [1]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler